Croatia – Hrvatsko društvo za kolposkopiju i bolesti vrata maternice

Website  

KOLPOSKOPIJA

President Dr. Dražan Butorac
Secretary Dr. Krunoslav Kuna
Treasurer /
Address Croatian Society for Colposcopy and Cervical Diseases HLZ
Clinic for Women’s Diseases and Obstetrics
KBC Sestre milosrdnice
Vinogradska c. 29, 10000 Zagreb
Number of members 25